BEN BÖYLE BİRİYİM…

*Sana hayatındaki sorunlar, şüpheler veya korkularınla ilgili çözümler sunamam….
Ama seni dinleyebilir ve senle beraber cevaplarını ara
ştırabiliriz.

 

*Geçmişini acılarını ve hayalkırıklıklarını değiştiremem ne de gelecekte olacakları…
Ama yardım etmek için her zaman yanında olabilirim.

 

*Ayağının kaymasını engelleyemem…
Ama dü
şmemen için ve tutunman için sana elimi uzatabilirim.

 

*Eğlencelerin, zaferlerin, başarıların ve mutluluğun benim değil..
-Ama bunlar ne
şe içinde seninle paylaşabilirim.

 

*Hayatta yapman için aldığın kararlar benim değil, yargıların da…
-Ama sana destek olabilirim, cesaret verebilirim ve istedi
ğinde yardım edebilirim.

 

*Yollarımızın, değerlerimizin, ikimizin ayrı düşmesini engelleyemem
Ama senin için dua edebilir, seninle konu
şabilir ve seni bekleyebilirim.

 

 *Kalbinin kırılmasını ve acı çekmeni önleyemem..
Ama parçaları toplamak, kırıkları yerine koymak için yardım edebilir ve seninle birlikte a
ğlayabilirim.

 

*Sana kim olduğumu söyleyemem
Ama seni sevebilir ve dostun olabilirim..

Ben Böyle Biriyim

Reklamlar