Nenni Bebek…

Nenni Bebek  – Halk Türküsü

Elmalı’dan çıktım yayan

Dayan hey dizlerim dayan

Emmim atlı, dayım yayan

Bebek beni del’eyledi

Yaktı yaktı kül eyledi

 

Kol bezin dalda bulduğum

Adını Ali koyduğum

Yedi yılda bir bulduğum

Bebek beni del’eyledi

Yaktı yaktı kül eyledi

 

Gökte yıldızlar ışılar

Kuzgunlar üleş bölüşür

Çadırda düşman gülüşür

Bebek beni del’eyledi

Yaktı yaktı kül eyledi

 

Deve var deveden yüce

Deveyi yüklettim gece

Nic’ edeyim aman nice

Bebek beni del’eyledi

Yaktı yaktı kül eyledi

 

Kaynanam samur kürklü

Develeri kahve yüklü

Yad-yaban değil Yörüklü

Bebek beni del’eyledi

Yaktı yaktı kül eyledi

 

Çadın cibiş kılından

Pazvandı çıkmaz kolundan

Kurtulamam ben dilinden

Bebek beni del’eyledi

Yaktı yaktı kül eyledi

 

Tuzladan aldım tuzunu

Akdağ’ a serdim bezini

Kargalar m’oydu gözünü

Bebek beni del’eyledi

Yaktı yaktı kül eyledi

 

Ak memeden sütler akar

Kavim kardaş yola bakar

Yasımız obayı yıkar

Bebek beni del’eyledi

Yaktı yaktı kül eyledi

 

Deveyi deveye çattım

Yuları boynuna attım

Bebeği dağlara attım

Bebek beni del’eyledi

Yaktı yaktt kül eyledi

 

Ala kilime sardığım

Yüksek mayaya koyduğum

Yedi yılda bir bulduğum

Bebek beni del’eyledi

Yaktı yaktı kül eyledi

 

                                     Havada kuzgun dolaşır

Kargalar leşi bölüşür

Kara haberi ulaşır

Bebek beni del’eyledi

Yaktı yaktı kül eyledi

 

Tabancamın ipek bağı

Baban bir aşiret beyi

Kanlım oldu Çiçekdağı

Bebek beni del’eyledi

Yaktı yaktı kül eyledi

 

Kaynak: Anonim

Yöre: Elazig

Reklamlar