AŞKA AYIP OLUYOR…!!!

AŞKA  AYIP  OLUYOR…

Günümüz insanı aşka aşık, aşığa değil!

Aşkların kısa dönem askerlik gibi kısa sürmesinin nedeni herhalde bu.


Zaplanan a
şıklar dönemi bu dönem! Kanaldan kanala geçer gibi aşıktan aşığa geçiliyor.


Peki bu neden böyle oluyor?


Çünkü insan insana sevgisiz, insan insana tahammülsüz,

insan insan için fedakarlık duygusunu yitirmiş,

insan insana kendini adamaktan kaçıyor.


Oysa fedakarlık, adanmı
şlık varsa vardır aşk.

Fedakarlığın, adanmışğın yaşamadığı yerde yaşamaz aşk.
Ne yazık ki u
ğruna kendini adadığı ne bir ideali var günümüz insanının…

Ne de uğruna kendini adadığı bir aşkı.


Nerde ideali, a
şkı uğruna her şeyden vazgeçen dünün insanı…

Nerde hiçbir şey için hiçbir şeyden vazgeçmeyen bugünün insanı.


Bugünün insanı a
şkta da köşe dönmeci.
Emek harcamadan ya
şamak istediği gibi, emek harcamadan aşk yaşamak istiyor.


Sevmeden sevilmek, vermeden almak istiyor.
Hiç de
ğilse bir koyup üç almak istiyor.


Bir koyup üç alamadı mı ili
şki bitiyor.
İlişkiler çıkar, menfaat üzerine kurulu.


Elektriklenmeler kısa devre. 

Bir günlük elektriklenmeler, bir gecelik sevişmeler aşk sanılıyor.

Sevgili bayanlar baylar, aşka ayıp oluyor!!!

Can Dündar

Reklamlar