HİLAL için küçük bir hediye…

Hilal gözlüm  

Gidiyorum buralardan
Sorma neden hilal gözlüm
Tükendim bu yaralardan
Yaram sarma Hilâl gözlüm

Feryadım yaktı dağımı
Tüketti gençlik çağımı
Hazân vurdu can bağımı
Sende vurma Hilâl gözlüm

Neylesem dinmedi ahım
Boşa gitti gör eyvahım
Gönlümde çeşm-i siyahım
Kavlim kırma Hilâl gözlüm

Turnalarla haber yolla
Beni anla dertli kulla
Hasreti mektupla pulla
Yolda durma Hilâl gözlüm

Kara yeller alsın beni
Dağdan dağa çalsın beni
Dertli sazım bilsin beni
Derde verme Hilâl gözlüm

Firak yetti bu canıma
Ateş düştü gör kanıma
Kara gün doğar bahtıma
Nara sürme Hilâl gözlüm

Baykuş öttü ocağımda
Güz çöktü yaz sıcağımda
Dertler ateş kucağımda
Sitem sarma Hilâl gözlüm

Makberîyim benzim soldu
Can dediğim uzak oldu
Saçlarıma aklar doldu
Beni görme Hilâl gözlüm

Makberi- Ahmet Akkoyun

Ahmet Akkoyun

 

Reklamlar