MÜNACAT-I VEYSEL KARANİ…

1.Allâh’ım ! Sen benim Rabbimsin;Ben ise senin kulunum( Sen benim sahibimsin;ben ise senin kölenim)Sen Hâlık’sın (yaratansın);ben ise mahlûkum (yaratılanım),
2. Sen Rezzaksın (rızık verensin);ben ise merzûkum (rızık verilenim).Sen Mâliksin (mülkün sahibisin);ben ise memlûkum (sahiblenilenim).
3. Sen Azîz’sin (çok güçlüsün);ben ise zelilim (çok güçsüzüm);Sen Ğanîsin (çok zenginsin);ben ise fakirim (yoksul ve muhtacım)
4. Sen Hayy’sın (hayat-ı ebedi ile hayy’sın,dirisin);ben ise meyyitim (ölümlüyüm,ölüyüm).Sen Bâki’sin (ölümsüzsün);ben ise faniyim (ölümlüyüm,geçiciyim).
5. Sen Kerim’sin (Kerem sahibisin);ben ise leîmim (değersizim).Sen Muhsin’sin (iyilik eden,ihsan edensin);ben ise kötüyüm (kötülük eden,isyan edenim).
6. Sen Ğafûr’sun (günahları silen,bağışlayan,affedensin);ben ise günahkarım (günah işleyenim).Sen Azîm’sin (ululuk ve azamet sahibisin,büyüksün,yücesin);ben ise hakirim (küçük ve değersizim).
7. Sen Kavi’sin (güçlüsün,kuvvetlisin);ben ise zaifim (çok güçsüzüm,acizim).Sen Mu’ti’sin (verensin);ben ise sâilim (isteyen ve dilenenim).
8. Sen Emin’sin (emniyetlisin,emniyet verensin);ben ise hâifim (korkudayım,korkuluyum,emniyetsizim).Sen Cevvâd’sın (Çok cömertsin,bolbol verensin);ben ise miskinim (çok muhtacım,yoksulum).
9. Sen Mücîb’sin (duaları kabul edensin,duaların gereğini yerine getirensin);ben ise dua edenim (dua ederek istiyenim).Sen Şâfi’sin (şifa veren sensin);ben ise merîzim (hastayım).
        Allâh’ım gerçek budur;Benim günahlarımı affedip bağışla.Beni azarlayıp cezalandırma.

Hastalıklarıma şifa ver (şifa veren ancak sensin).

Yâ Allâhü,y^Kâfi,yâ Rabbi,yâ Vâfi,yâ Rahîm,yâ Şâfi,yâ Kerîm,yâ Müâfi !

Allâh’ım benim , annemin, babamın ve müslüman kardeşlerimin bütün günahlarını bağışla; beni affet, bütün dertlerimize devalar ver,afiyetler nasib eyle.Beni ebedi olarak rızana ve hoşnutluğuna eren kullarından eyle,ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allâh’ım ! Beni rahmetinle muamele eyle ! Âmin !

Reklamlar